<menuitem id="h57vv"><ruby id="h57vv"><address id="h57vv"></address></ruby></menuitem>
<cite id="h57vv"><th id="h57vv"></th></cite>
<ins id="h57vv"><noframes id="h57vv">
<ins id="h57vv"></ins><ins id="h57vv"><noframes id="h57vv"><del id="h57vv"></del>
<i id="h57vv"></i>
<var id="h57vv"><span id="h57vv"></span></var>
<var id="h57vv"><noframes id="h57vv">
<ins id="h57vv"><noframes id="h57vv"><ins id="h57vv"></ins>
<cite id="h57vv"><noframes id="h57vv">

?irketiniz i?in en uygun plan? bulun.

Planlar? kar??la?t?r?n

üRüNLER, H?ZMETLER VE ?? B?RL???
üRüNLER, H?ZMETLER VE ?? B?RL???
 • Photoshop, Illustrator, InDesign ve XD gibi 20'den fazla masaüstü uygulamas? ve mobil uygulama
 • Adobe Fonts, Creative Cloud Libraries, Spark ve Behance gibi yarat?c? hizmetler
 • Premiere Pro, After Effects ve Prelude genelinde i? birli?i
 • Kullan?c? ba??na 100 GB bulut depolama alan? ile varl?k depolama, senkronize etme ve payla?ma
 • Di?er Acrobat Pro DC ürünleriyle entegrasyon
Kapat
Y?NET?M VE DA?ITIM

Y?NET?M VE DA?ITIM

 • Lisanslar? yeniden atama olana?? sunan web tabanl? lisans y?netimi arac?
 • Merkezi BT da??t?m ara?lar? (Kullan?c?lar?n yüklemeyi kendilerinin yapmas? i?in se?enek de sunulur)

 

Kapat
?LER? DüZEYDE VARLIK KORUMASI VE GüVENL???

?LER? DüZEYDE VARLIK KORUMASI VE GüVENL???

 • Aktar?m a?amas?nda varl?klar? ?ifreleme
 • Dura?an a?amada ?ifrelenmi? ?ok kirac?l? depolama alan?
 • Adobe ID ile kullan?c? kimlik do?rulamas?
 • Kullan?c? lisanslar? i?in ?irket kontrolü
 • Bulutta depolanan varl?klar i?in ?irket kontrolü
 • Y?netici taraf?ndan kontrol edilen varl?k payla?ma se?enekleri
Kapat
?ZEL YARDIM VE DESTEK

?ZEL YARDIM VE DESTEK

 • ?evrimi?i e?itimler
 • 7/24 teknik destek (?zel telefon hatt?yla), e-posta, sohbet ve forumlar
 • ürün uzmanlar?yla bire bir destek oturumlar?, kullan?c? ba??na y?lda iki oturum (Tüm Uygulamalar plan?)
Kapat
ESNEK SATIN ALMA SE?ENEKLER?

ESNEK SATIN ALMA SE?ENEKLER?

 • 10'dan fazla lisans i?in toplu indirimler
 • ücreti aydan aya veya ?nceden ?denen y?ll?k s?zle?me. Dilerseniz 1-3 y?ll?k pe?in ?demeli d?nemi de tercih edebilirsiniz
 • ?deme se?enekleri aras?nda kredi kart?, PayPal, sat?n alma emri yer al?r
Kapat
üRüNLER, H?ZMETLER VE ?? B?RL???

üRüNLER, H?ZMETLER VE ?? B?RL???

 • Photoshop, Illustrator, InDesign ve XD gibi 20'den fazla masaüstü uygulamas? ve mobil uygulama
 • Adobe Fonts, Creative Cloud Libraries, Spark ve Behance gibi yarat?c? hizmetler
 • Premiere Pro, After Effects ve Prelude genelinde i? birli?i
 • ?zel se?eneklerle varl?k depolama, senkronize etme ve payla?ma
 • Adobe Marketing Cloud, Adobe Document Cloud, ??letmeler i?in Ekip Projeleri ve Adobe Talent ile entegrasyon
Kapat
Y?NET?M VE DA?ITIM

Y?NET?M VE DA?ITIM

 • Lisanslar? yeniden atama olana?? sunan web tabanl? lisans y?netimi arac?
 • Merkezi BT da??t?m ara?lar? (Kullan?c?lar?n yüklemeyi kendilerinin yapmas? i?in se?enek de sunulur)
 • Ki?i veya grup taraf?ndan kontrol edilen hizmetlere eri?im
 • Tüm Creative Cloud, Document Cloud ve Experience Cloud lisanslar?n? tek bir yerden y?netme
Kapat
?LER? DüZEYDE VARLIK KORUMASI VE GüVENL???

?LER? DüZEYDE VARLIK KORUMASI VE GüVENL???

 • Aktar?m a?amas?nda varl?klar? ?ifreleme
 • ?zel bir ?ifreleme anahtar? ile dura?an a?amada ?ok kirac?l? depolama alan?
 • ?oklu Oturum A?ma (SSO) ?zellikli Federated ID, Enterprise ID veya Adobe ID ile kullan?c? entegrasyonu
 • Kullan?c? lisanslar? i?in ?irket kontrolü
 • Enterprise ID veya Federated ID ile bulutta depolanan varl?klar i?in kurumsal kontrol
 • Enterprise ID veya Federated ID ile y?netici taraf?ndan kontrol edilen varl?k payla??m se?enekleri
Kapat
?ZEL YARDIM VE DESTEK

?ZEL YARDIM VE DESTEK

 • ?evrimi?i e?itimler
 • Ki?isel oryantasyon g?rü?mesi ve da??t?m deste?i, BT y?neticileri i?in 7/24 destek ve ayr?cal?kl? teknik destek
 • ürün uzmanlar?yla s?n?rs?z say?da bire bir destek oturumu
Kapat
ESNEK SATIN ALMA SE?ENEKLER?

ESNEK SATIN ALMA SE?ENEKLER?

 • Büyük ?l?ekli kurulu?lar i?in toplu indirim
 • D?nem süresi se?eneklerine sahip Value Incentive Plan (VIP) veya 3 y?ll?k Enterprise License Agreement (ETLA), y?ll?k ?demeli
 • ?deme se?ene?i: Sat?n alma emri
Kapat

Mü?terilerimizin s?ylediklerine kulak verin.

"Ekipler i?in Adobe Creative Cloud, yaz?l?mlar? kutulu halde tek tek sat?n almakla kar??la?t?r?ld???nda, kolay ?l?eklenebilirlik, büyük üretkenlik ve ?nemli maliyet kazan?lar? gibi ?zellikler sa?l?yor."
— Cornelius Brackett, Medya Uzman?, First Federal Savings Bank

"Adobe Creative Cloud'da sunulan, verimlili?i art?ran uygulama ve hizmetlere sahip olmak, bir projeye harcad???m?z zaman ve bir sonraki projeye ge?i? h?z?m?z bak?m?ndan bize de?erli kaynaklar kazand?r?yor."
— Jon Dean, Kullan?c? Deneyimi ve Tasar?m Ba?kan Yard?mc?s?, FOX Sports Digital
 1. ??letmeler i?in Creative Cloud nedir? ??letmeler i?in Creative Cloud nedir?

  ??letmeler i?in Creative Cloud, kurulu?lara sürekli olarak s?ra d??? mü?teri deneyimleri tasarlama ve yay?nlama olana?? sa?layan temel bir yarat?c? platformdur.

  ??letmeler i?in Creative Cloud; en güncel masaüstü ve mobil uygulamalar?n ve hizmetlerin tümüne eri?im sa?lar, geli?mi? BT gereksinimleri bulunan kurulu?lar?n ihtiya?lar?n? kar??lamak üzere bar?nd?rma se?enekleri sunar ve Adobe Digital Publishing Solution ile Adobe Marketing Cloud gibi di?er kurumsal Adobe ??zümlerine entegredir.

 2. Creative Cloud uygulamalar?, ak?? veya g?rselle?tirme teknolojisi ile taray?c?da ?al???yor mu? Creative Cloud uygulamalar?, ak?? veya g?rselle?tirme teknolojisi ile taray?c?da ?al???yor mu?

  Masaüstü uygulamalar?, Creative Cloud'dan indirilir ancak yerel olarak kurulur ve ?al??t?r?l?r. Buluta aktar?lmaz veya bulutta sanalla?t?r?lmaz.

 3. Kurulu?um, Creative Cloud'da oturum a?mak i?in Adobe ID kullanmak istemedi?inde ne olur? Kurulu?um, Creative Cloud'da oturum a?mak i?in Adobe ID kullanmak istemedi?inde ne olur?

  BT y?neticilerinin ??letmeler i?in Creative Cloud'u da??tma konusunda ?e?itli se?enekleri mevcuttur. Ancak, lisans y?netimini kolayla?t?rmak i?in yeni Adobe Admin Console'dan yararlanmak veya kullan?c?lar?n?z?n bulut tabanl? depolama veya hizmetlere eri?imlerini sa?lamak isterseniz Adobe ID'leri ya da Enterprise ID'leri kullanarak yarat?c? uygulamalar? bireysel kullan?c?lara da??tabilirsiniz.

  • Adobe ID: Hesab? kullan?c? olu?turur ve kullan?r. Kimlik bilgilerini ve oturum a?ma i?lemlerini Adobe y?netir
  • Enterprise ID: Hesab? kurulu?lar olu?turur ve kullan?r. Kimlik bilgilerini ve oturum a?ma i?lemlerini Adobe y?netir
  • Federated ID: Hesab? kurulu?lar olu?turur ve kullan?r. Kurulu?, dizinine federasyon yoluyla ba?lan?r. Kimlik bilgileri ve Tekli Oturum A?ma arac?l???yla yap?lan oturum a?ma i?lemlerinin y?netimi, ?irket veya okul gibi kurulu?lar taraf?ndan ger?ekle?tirilir

  Daha fazla bilgi i?in bkz. Kimlik Türlerini Y?netme. Ayr?ca, ??letmeler i?in Creative Cloud'u seri numaralar?yla da da??tabilirsiniz. Bu ?ekilde, kullan?c?lar?n isimleri a??klanmaz ve ?evrimd??? ortamlarda ?al???labilir. Kurulu?unuz i?in en uygun se?ene?e siz karar verirsiniz. Farkl? kullan?c?lar ve gruplar i?in se?enekleri farkl? ?ekillerde kullanabilirsiniz.

 4. BT birimi, Creative Cloud depolama alan?na, hizmetlere ve uygulamalara kimlerin eri?ebilece?ini kontrol edebilir mi? BT birimi, Creative Cloud depolama alan?na, hizmetlere ve uygulamalara kimlerin eri?ebilece?ini kontrol edebilir mi?

  Evet. BT ekibi, ücretsiz Creative Cloud Packager ile ?zel da??t?m paketleri (sekt?r standard?nda MSI ve PKG dosyalar?) haz?rlayarak yarat?c? uygulamalar?n ve güncellemelerin da??t?m?n? kontrol alt?nda tutabilir. Yeni Adobe Admin Console sayesinde BT ekibi kurulu?unuzdaki hangi kullan?c?lar?n ve gruplar?n bulut depolama alan?na ve hizmetlere eri?ebilece?ini kontrol edebilir.

 5. Kurulu?um, Adobe'nin Creative Cloud üzerinden piyasaya sundu?u yeni masaüstü uygulamalar?n? an?nda güncellemek istemedi?inde ne olur? Kurulu?um, Adobe'nin Creative Cloud üzerinden piyasaya sundu?u yeni masaüstü uygulamalar?n? an?nda güncellemek istemedi?inde ne olur?

  BT ekibiniz, hangi uygulamalar?n, hizmetlerin ve ?zelliklerin ne zaman paketlenece?i konusunda tam kontrol sahibidir. Sürümler kurulu?a da??t?lmadan ?nce üretimde veya pilot uygulamalarla denenebilir.

亚洲AV有码在线天堂