<menuitem id="h57vv"><ruby id="h57vv"><address id="h57vv"></address></ruby></menuitem>
<cite id="h57vv"><th id="h57vv"></th></cite>
<ins id="h57vv"><noframes id="h57vv">
<ins id="h57vv"></ins><ins id="h57vv"><noframes id="h57vv"><del id="h57vv"></del>
<i id="h57vv"></i>
<var id="h57vv"><span id="h57vv"></span></var>
<var id="h57vv"><noframes id="h57vv">
<ins id="h57vv"><noframes id="h57vv"><ins id="h57vv"></ins>
<cite id="h57vv"><noframes id="h57vv">

Kurumlar i?in Creative Cloud

 
Ola?anüstü yarat?c? i?ler yapmak i?in kurulu?unuzun ihtiya? duydu?u her ?ey burada.
Tek Uygulama
Tek Uygulama
Kurumumuz genelinde sekt?r standard? ürünlerimizin birinden en iyi ?ekilde yararlan?n
181,00 TRY/ay.
Creative Cloud admin
Tüm Uygulamalar
Tüm Uygulamalar
Ekibinizle payla?mak ve i? birli?i yapmak i?in tüm Creative Cloud uygulamalar?na tam eri?im.
425,00 TRY/ay.

??indekiler? ??letmeniz i?in en do?ru plan? se?in.

Creative Cloud ile i?lerinize h?z kazand?r?n.

üst düzey yarat?c?l?k

üst düzey yarat?c?l?k

Adobe'nin 20'den fazla yarat?c? masaüstü uygulamas?n?n en yeni sürümlerini edinin. Acrobat DC ile entegre ?ekilde ?al??an Creative Cloud ile Adobe Stock'a do?rudan eri?erek i? ak??lar?n?zda kesintisiz ilerleyebilirsiniz.

Kolay lisans y?netimi

Kolay lisans y?netimi

Lisanslar? tek bir panodan ekleyin veya yeniden atay?n. ?dari kontrol ve i?erik güvenli?i i?in geli?mi? ara?lardan yararlan?n.

Sorunsuz i? birli?i

Sorunsuz i? birli?i

?al??ma arkada?lar?n?zla kolayca payla??mda bulunman?za, sürüm üzerinde kontrol sa?laman?za ve de?i?imin ?nünde yer alman?za olanak veren ara?larla daha k?sa zamanda daha fazla i? yap?n.

?htiya? duydu?unuzda yard?m

?htiya? duydu?unuzda yard?m

7/24 ?zel teknik destek, Adobe ürünü uzmanlar?yla bire bir Uzman Hizmetleri oturumlar? ve yüzlerce e?itim al?n.

Ti serve aiuto?
Size yard?mc? olabilir miyim?
Size en uygun olan Creative Cloud plan? hakk?nda konu?mak i?in mü?teri hizmetleri ekibimizi aray?n.

 +44 203 0277 764

Domande?
Sorunuz mu var?
Creative Cloud SSS ile en s?k sorulan sorular?n yan?tlar?n? ??renin  
 1. Kurulu?umdaki üyeler bireysel Creative Cloud üyeliklerine sahip. Bu üyelerin ekipler i?in Creative Cloud'a ge?melerini sa?layabilir miyim? Kurulu?umdaki üyeler bireysel Creative Cloud üyeliklerine sahip. Bu üyelerin ekipler i?in Creative Cloud'a ge?melerini sa?layabilir miyim?

  Evet. Bireysel Creative Cloud üyeleri, iptal ücreti ?demeden Ekipler i?in Creative Cloud'a ge?i? yapabilir. Bu konuda destek almak i?in lütfen Mü?teri Hizmetleri ile g?rü?ün. ?u bilgileri haz?rlay?n:

  • Ekipler i?in Creative Cloud üyeli?inin birincil y?neticisinin Adobe ID'si
  • Birincil y?neticinin telefon numaras?
  • Ekipler i?in Creative Cloud ile de?i?tirmek istedi?iniz bireysel üyeliklerin Adobe ID'leri

  Alternatif olarak, kurulu?unuzda ekipler i?in Creative Cloud'a kat?lmaya davet etti?iniz bir ki?inin bireysel üyeli?i varsa üyenin tek yapmas? gereken Adobe ID'sini kullanarak ekipler i?in Creative Cloud davetini kabul etmektir. Bu ki?iye otomatik olarak bireysel üyeli?ini iptal etmesi gerekti?ini bildiren bir uyar? g?nderilir.

 2. Kurulu?um, Creative Cloud ile sunulan depolama alan? ve topluluk ?zellikleri gibi belirli hizmetlere eri?imi engellemek istiyor. Bu mümkün mü? Kurulu?um, Creative Cloud ile sunulan depolama alan? ve topluluk ?zellikleri gibi belirli hizmetlere eri?imi engellemek istiyor. Bu mümkün mü?

  Evet. BT y?neticileriniz kullan?c?lar?n ?evrimi?i hizmetlere eri?imini engelleyebilir. ?evrimi?i hizmetler ve URL'lerinin listesine buradan ula?abilirsiniz.

  Y?netici olarak, Creative Cloud Packager'? kullanarak
  Creative Cloud masaüstü uygulamalar?n? bulut tabanl? hizmetlerden ba??ms?z olarak da da??tabilirsiniz. Creative Cloud Packager, Ekipler i?in Creative Cloud ile sunulmaktad?r.

 3. Kullan?c?lar?m?n ekipler i?in Creative Cloud depolama alan?n? kullan?m haklar?n? engelleyebilir miyim? Kullan?c?lar?m?n ekipler i?in Creative Cloud depolama alan?n? kullan?m haklar?n? engelleyebilir miyim?

  Creative Cloud depolama alan?na eri?imi merkezi olarak devre d??? b?rakman?n herhangi bir yolu yoktur. Bir taray?c? kullanarak Internet'e eri?ebilen tüm son kullan?c?lar dosyalar?n? bulut ortam?nda saklayabilirler. Ancak, kurumsal bir a?da bulunan kullan?c?lar ?irket taraf?ndan y?netilen makineleri kullan?yorsa a?a??daki a? ?a?r?lar? kurulu?un güvenlik duvar? taraf?ndan engellenerek a?da bulunuldu?u s?rada depolama alan?n?n
  kullan?lmas? ?nlenebilir:

  • https://creative.adobe.com/api/assetso
  • https://creative.adobe.com/api/collectionso
  • https://creative.adobe.com/api/shareo
  • https://creative.adobe.com/files — port 443

  Not: Web sitesinde engellenen hizmetlere, siteyle ba?lant?s? olmayan ba?ka u? noktalar üzerinden eri?ilebilir ve site engellenmemesi gereken hizmetlerin tek eri?im noktas? haline gelebilir. ?evrimi?i hizmetler ve URL'lerinin tam listesine buradan ula?abilirsiniz.

 4. Bireysel, ekip ve ?irket planlar? aras?ndaki fark nedir? Bireysel, ekip ve ?irket planlar? aras?ndaki fark nedir?
 5. Ekipler i?in Creative Cloud tam plan ile tek uygulama plan? aras?ndaki fark nedir? Ekipler i?in Creative Cloud tam plan ile tek uygulama plan? aras?ndaki fark nedir?

  Ekipler i?in Creative Cloud'a y?nelik iki plan se?ene?i sunulur: Eksiksiz plan (tüm Creative Cloud uygulamalar? ve hizmetleri) veya Tek Uygulama plan? (Photoshop gibi tek bir uygulamaya ve ?zel hizmetlere eri?im).

 6. Adobe ekipler i?in Creative Cloud'da toplu indirim olana?? sunuyor mu? Adobe ekipler i?in Creative Cloud'da toplu indirim olana?? sunuyor mu?

  ürünü bayilerinden veya Adobe'nin telefonla sat?? temsilcilerinden sat?n almak isteyen üyeler, Adobe'nin aboneli lisanslama program? olan Value Incentive Plan (VIP)
  ile al??veri? yapabilir. 50'den fazla say?da lisans sat?n al?nd???nda ticari indirim uygulan?r. VIP'nin ba?l?l?k program? olan VIP Select ile
  en az 250 lisans sat?n alan üyelere toplu indirim uygulan?r. VIP Select statüsü kazan?ld???nda, üyeler VIP Select Düzey ?ndirimleri
  ve daha pek ?ok avantajdan yararlanabilir. Bilgi i?in lütfen Adobe temsilciniz veya sat?c?n?zla g?rü?ün.

 7. Hangi Creative Cloud masaüstü uygulamalar? tek uygulama olarak sunuluyor? Hangi Creative Cloud masaüstü uygulamalar? tek uygulama olarak sunuluyor?

  ?u uygulamalar, tek uygulama olarak sunulmaktad?r: Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Muse, Dreamweaver, Flash Professional, Edge Inspect, Edge Animate, Adobe Premiere Pro, After Effects, Adobe Audition, SpeedGrade, InCopy ve Prelude. üyelik yaln?zca bir uygulamaya eri?im i?erdi?i halde 30 günlük deneme sürümü olarak di?er tüm uygulamalar?na eri?ebileceksiniz.

 8. Ekipler i?in Creative Cloud bulundu?um ülkede yok. Ne zaman piyasaya sunulacak? Ekipler i?in Creative Cloud bulundu?um ülkede yok. Ne zaman piyasaya sunulacak?

  Creative Cloud'un olabildi?ince geni? kitlelere yay?lmas? hedeflenmektedir. Ekipler i?in Creative Cloud'un sunuldu?u en güncel ülke listesine bak?n.

 9. Masaüstü uygulamalar?m? kullanmak i?in ?nternet'e ba?lanmam gerekir mi? Masaüstü uygulamalar?m? kullanmak i?in ?nternet'e ba?lanmam gerekir mi?

  Hay?r. Yaln?zca üyeli?inizi do?rulamak i?in en az her 99 günde bir Internet'e ba?lanman?z gerekir.

 10. Ekipler i?in Creative Cloud'u sat?c?mdan sat?n alabilir miyim? Ekipler i?in Creative Cloud'u sat?c?mdan sat?n alabilir miyim?

  Evet. Bir Adobe yetkili sat?c?s? bulmak i?in buray?t?klat?n. Ekipler i?in Creative Cloud do?rudan Adobe'den de sat??a sunulmaktad?r. Sat?n almak i?in buray? t?klat?n.

亚洲AV有码在线天堂