<menuitem id="h57vv"><ruby id="h57vv"><address id="h57vv"></address></ruby></menuitem>
<cite id="h57vv"><th id="h57vv"></th></cite>
<ins id="h57vv"><noframes id="h57vv">
<ins id="h57vv"></ins><ins id="h57vv"><noframes id="h57vv"><del id="h57vv"></del>
<i id="h57vv"></i>
<var id="h57vv"><span id="h57vv"></span></var>
<var id="h57vv"><noframes id="h57vv">
<ins id="h57vv"><noframes id="h57vv"><ins id="h57vv"></ins>
<cite id="h57vv"><noframes id="h57vv">
Creative Cloud

Creative Cloud Tüm Uygulamalar plan?nda %40 indirimden yararlan?n.

Creative Cloud uygulamalar?ndan olu?an eksiksiz koleksiyon ile fikirlerinizin ?ekillenmesine ?ahit olun.

Eski fiyat?: ₺332,76/ay, ?imdiki fiyat?: ₺187,62/ay.

Teklif 28 May?s'ta sona eriyor.

Creative Cloud nedir?

Creative Cloud; foto?raf??l?k, tasar?m, video, web, Kullan?c? Deneyimi ve daha fazlas?na y?nelik 20'den fazla masaüstü uygulamas?, mobil uygulama ve hizmetten olu?an bir koleksiyondur. Art?k iPad'de Photoshop ile fikirlerinizi yepyeni yerlere ta??yabilir, Fresco ile ?izim yapabilir ve boyayabilir, 3B ve AR i?in tasar?mlar yapabilirsiniz. Dünya ?ap?ndaki yarat?c? toplulu?umuza kat?l?n ve birlikte daha iyi ?eyler yap?n.

Photoshop

Photoshop

Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


InDesign

InDesign

Bas?l? ve dijital yay?n i?in ??k mizanpajlar tasarlay?n ve yay?mlay?n.


Premiere Pro

Premiere Pro

Sekt?r standard?nda profesyonel video ve film düzenleme.


Illustrator

Illustrator

Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


XD

Adobe XD

Web siteleri, mobil ortamlar, ses destekli uygulamalar ve daha fazlas? i?in kullan?c? deneyimleri tasarlay?n, prototiplerini olu?turun ve payla??n.


Acrobat DC

Acrobat DC

Mobil ve ba?lant?l? bir dünya i?in eksiksiz PDF ??zümü.


Dünyan?n en iyi foto?raf ara?lar?yla ola?anüstü g?rüntüler olu?turun.

Foto?raf??l?k hakk?nda daha fazla bilgi edinin

Lightroom

Lightroom

Diledi?iniz her yerde ola?anüstü foto?raflar ?ekin.


Lightroom Classic

Lightroom Classic

Masaüstü i?in optimize edilmi? foto?raf düzenleme.


Photoshop

Photoshop

Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


Photoshop Camera

Photoshop Camera

Yapay zeka destekli foto?raf makinesi ve efekt uygulamas?yla muhte?em foto?raflar olu?turun ve payla??n.


Bask? ve dijital ortamlar i?in muhte?em tasar?mlar ve belgeler olu?turun.

Tasar?m ve mizanpaj hakk?nda daha fazla bilgi edinin

Photoshop

Photoshop

Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


Photoshop Express

Photoshop Express

Mobil ayg?t?n?zda foto?raf düzenleyin ve payla??n.


Illustrator

Illustrator

Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


InDesign

InDesign

Bas?l? ve dijital yay?n i?in ??k mizanpajlar tasarlay?n ve yay?mlay?n.


Dimension

Dimension

Markalar, ürün ?ekimleri, ambalaj tasar?m? ve yarat?c? ?al??malar i?in 3B tasar?mlar yap?n.


After Effects

After Effects

Sinematik g?rsel efektler ve hareketli grafikler.


Acrobat DC

Acrobat DC

Mobil ve ba?lant?l? bir dünya i?in eksiksiz PDF ??zümü.


Spark

Spark

K?sa sürede grafikler, web sayfalar? ve video hikayeler olu?turun.


Capture

Capture

Telefonunuzda diledi?iniz g?rüntüyü renk temas?na, grafi?e, f?r?aya, desene veya dokuya d?nü?türün.


InCopy

InCopy

Metin yazarlar? ve edit?rlerle i? birli?i i?inde ?al???n.


Bridge

Bridge

Yarat?c? varl?klar?n?z? merkezile?tirin.


Muhte?em videolar, sesler, g?rsel efektler ve animasyonlar olu?turun ve düzenleyin.

Video ve hareket hakk?nda daha fazla bilgi edinin

Premiere Pro

Premiere Pro

Sekt?r standard?nda profesyonel video ve film düzenleme.


Premiere Rush

Premiere Rush

Diledi?iniz yerde ?evrimi?i videolar olu?turun ve payla??n.


Photoshop

Photoshop

Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


After Effects

After Effects

Sinematik g?rsel efektler ve hareketli grafikler.


Audition

Audition

Ses i?erikleri ekleyerek hikayelerinize hayat verin.


Animate

Animate

Animasyonda yepyeni bir ?a?. Tüm platformlar, ayg?tlar ve ?al??ma stilleri.


Character Animator

Character Animator

2B karakterlerinizin ger?ek zamanl? animasyonlar?n? haz?rlay?n.


Media Encoder

Media Encoder

Hemen hemen tüm ekranlarda video dosyalar?n?n ??kt?s?n? h?zla alma.


Bask?, web, video ve mobil i?in mükemmel ?izimler, illüstrasyonlar ve resimler olu?turun.

?llüstrasyon hakk?nda daha fazla bilgi edinin

Fresco

Adobe Fresco

Diledi?iniz yerde ?izim ve boyama keyfini yeniden ke?fedin.


Photoshop

Photoshop

Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


Illustrator

Illustrator

Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


Illustrator Draw

Illustrator Draw

Mobil ayg?t?n?zda vekt?r resimleri ve tasar?mlar? olu?turun.


Capture

Capture

Telefonunuzda diledi?iniz g?rüntüyü renk temas?na, grafi?e, f?r?aya, desene veya dokuya d?nü?türün.


Web, mobil, ses ve daha fazlas? i?in ilgi ?ekici deneyimler olu?turun.

Kullan?c? Arabirimi ve Kullan?c? Deneyimi hakk?nda daha fazla bilgi edinin

XD

Adobe XD

Web siteleri, mobil ortamlar, ses destekli uygulamalar ve daha fazlas? i?in kullan?c? deneyimleri tasarlay?n, prototiplerini olu?turun ve payla??n.


Photoshop

Photoshop

Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


Illustrator

Illustrator

Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


Dreamweaver

Dreamweaver

Modern ve dinamik web siteleri tasarlay?n ve geli?tirin.


After Effects

After Effects

Sinematik g?rsel efektler ve hareketli grafikler.


Animate

Animate

Animasyonda yepyeni bir ?a?. Tüm platformlar, ayg?tlar ve ?al??ma stilleri.


3B modeller, karakterler ve sürükleyici zengin deneyimler olu?turun.

3B ve AR hakk?nda daha fazla bilgi edinin

Dimension

Dimension

Markalar, ürün ?ekimleri, ambalaj tasar?m? ve yarat?c? ?al??malar i?in 3B tasar?mlar yap?n.


Project Aero (Beta)

Adobe Aero

Kodlama yapman?za gerek kalmadan etkileyici art?r?lm?? ger?eklik deneyimleri tasarlay?n ve payla??n.


Substance

Substance ayr? sat?l?r

Substance by Adobe

3B boyama ve doku i?lemede sekt?r standard?.


Mixamo

Mixamo

Tasar?m projeleri i?in h?zla benzersiz karakterler olu?turun, düzenleyin ve canland?r?n.


Photoshop

Photoshop

Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


Adobe Stock

Adobe Stock

Yüksek kaliteli milyonlarca g?rüntü, grafik, video ve daha fazlas? aras?ndan se?im yap?n.


Diledi?iniz yerde videolar ?ekin, düzenleyin ve payla??n.

Sosyal medya hakk?nda daha fazla bilgi edinin

Premiere Rush

Premiere Rush

Diledi?iniz yerde ?evrimi?i videolar olu?turun ve payla??n.


Spark

Spark

K?sa sürede grafikler, web sayfalar? ve video hikayeler olu?turun.


Photoshop Camera

Photoshop Camera

Yapay zeka destekli foto?raf makinesi ve efekt uygulamas?yla muhte?em foto?raflar olu?turun ve payla??n.


Creative Cloud'da neler var?

Fontlar

20'den fazla uygulama

Photoshop, InDesign ve Premiere Rush gibi masaüstü ve mobil uygulamalarla yarat?c?l???n?z? ke?fedin.

Fontlar

Adobe Fonts

Do?rudan Creative Cloud uygulamalar?n?zdan projeleriniz i?in binlerce fonta eri?in.

Behance

Behance

Mükemmel yarat?c? i?ler sergileyin ve ke?fedin.

Creative Cloud Libraries

Creative Cloud Libraries

Do?rudan Creative Cloud uygulamalar?n?z?n i?indeki Kitapl?klar'dan varl?klar? kaydedin, g?rüntüleyin ve payla??n.

Portfolio

Adobe Portfolio

Kendi portf?y web sitenizi olu?turun ve ?zelle?tirin.

Depolama

Depolama

Dosya payla??m? ve i? birli?i i?in

100 GB bulut depolama alan?na sahip olun.

Adobe MAX a??l?? konu?mas?n? izleyin.

Creative Cloud'un yeniliklerine ve gelece?ine yak?ndan ?ahitlik edin.

?

?imdi izleyin

Sizin i?in en uygun olan Creative Cloud plan?n? bulun.

Bireysel Kullan?c?lar i?in %40 indirim

Creative Cloud Uygulamalar? koleksiyonunun tamam?nda %40 indirimden yararlan?n. Eski fiyat?: ₺332,76/ay, ?imdiki fiyat?: ₺187,62/ay.

Teklif 28 May?s'ta sona eriyor.

??renciler ve ??retmenler

?125,08/ay

Creative Cloud uygulamalar?ndan olu?an koleksiyonun tamam?nda %60'?n üzerinde tasarruf sa?lay?n.

Ekipler

Ba?lang?? fiyat?: ?181,00/ay

Kolay y?netim, geli?mi? destek ve daha pek ?ok hizmete ek olarak mükemmel i?ler yapmak i?in gereken her ?eye sahip olun.

Telefonla sat?n almak i?in:?+44 203 0277 764

Sorunuz mu var? Hemen yan?tlayal?m.

üyeli?im ne zaman ba?lar?

Do?rudan Adobe web sitesinden sat?n al?nan üyelikler, sipari?iniz Adobe Store taraf?ndan tamamlan?r tamamlanmaz ba?lar. Hesab?n?zda oturum a?arak ba?lay?n.

Creative Cloud'dan her türlü dosyay? payla?abilir miyim?

Creative Cloud'dan payla?abilece?iniz dosya türleri i?in herhangi bir s?n?rlama getirilmemi?tir.

Creative Cloud'da ne tür dosyalar depolayabilirim?

Creative Cloud'da depolayabilece?iniz dosya türleri i?in herhangi bir s?n?rlama getirilmemi?tir.

Creative Cloud uygulamalar?ma nas?l eri?ebilirim?

Uygulamalar, t?pk? di?er masaüstü uygulamalar? gibi masaüstü bilgisayar?n?za yüklenir ve buradan ?al??t?r?l?r. Yarat?c? uygulamalardan birini ilk kez indirdi?inizde, masaüstü bilgisayar?n?z i?in Creative Cloud otomatik olarak indirilir. Creative Cloud masaüstü uygulamas?n? kullanarak her bir yarat?c? uygulamaya eri?ebilir, uygulamay? indirebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Ekipler i?in Creative Cloud'un i?eri?i nedir?

Ekipler i?in Creative Cloud, Adobe yarat?c? uygulamalar?n?n tamam?na ve ayr?ca ekibinizin ?al??malar?na yard?mc? olmak i?in tasarlanan ?zel ?zelliklere eri?menizi sa?lar. Lisans y?netimini kolayla?t?ran, ileri düzey 7/24 teknik destek ve bire bir Uzman Hizmetleri oturumlar? sunan web tabanl? bir Admin Console'a sahip olursunuz.

Creative Cloud i?in ??renci indirimi nedir?

??renciler ilk y?l normal fiyat üzerinden %60 indirim kazan?r.? ??renciler ilk y?l ayda 19,99 Amerikan dolar?, ard?ndan ayda 29,99 Amerikan dolar? ?deme yapar.? Normal fiyat 52,99 Amerikan dolar?d?r.? ??renciler, üyelikleriyle Creative Cloud'a tam eri?im hakk?na sahip olur.

亚洲AV有码在线天堂